M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Desember 2018

Drektighet og følling

 

/hoppe.jpg 

Hos hest er det vanlig både med naturlig paring og inseminasjon med fersk eller frossen sæd.

Beste tidspunkt for paring er 1‐2 dager for eggløsning.

Normal drektighetslengde varierer mye, men 330 dager brukes som et gjennomsnitt.

Det er tilfeller hvor det ser ut til at hesten kan stoppe opp fosterutviklingen en periode på rundt 1 måned, for at føllet skal kunne bli født på et gunstigere tidspunkt.

Hesten har en diffus placenta, dvs at utveksling av næringsstoffer og gasser skjer på hele overflaten av fosterhinnene. Forbindelsen er svært løs, fosterhinnene løsner lett ved fødsel uten nevneverdig skade på slimhinnen i uterus.

I den drektige uterus hos hest blir det dannet noen midlertidige, hormonproduserende

strukturer kalt endometrial cups. De kommer tidlig i den 2. drektighetsmåned, og

produserer et hormon som kalles pregnant mare serum gonadotropin (eller equine chorion gonadotropin, eCG). Hormonet kan påvises i blodprove fra ca dag 40, blodprøve tas vanligvis mellom dag 50 og 90.

Fra dag 150 kan måling av østrogener i urinen lett bestemme om hoppa er drektig

Rektal palpering kan diagnostisere drektighet så tidlig som på dag 17‐21, men dette krever mye trening, og det kan være vanskelig på hopper som har hatt flere føll tidligere. Med riktig ultralydutstyr er det mulig å se fosteret etter kun 11 dager.

Hoppa skal være i godt hold før føllingen. Hun skal være ute hver dag slik for å få litt mosjon.

Hoppa bør settes der hun skal følle ca. 6 uker i forveien for å rekke å produsere antistoffer som stammer fra det miljøet føllet skal fødes i. Fødeboksen skal være romslig,( minst 4 x 4 m). Den skal være godt rengjort, sklisikker, lys, fylt med halm og helst støvfri. Overvåkning anbefales ettersom vi med svært enkle grep kan redde føllet dersom det oppstår problemer under fødselen. De vanligste årsakene til at føllet ikke overlever fødselen er at fosterhinnene ikke sprekker, eller at hoppen har for svake veer, og da trenger føllet hjelp for å komme raskt ut.

Følling utendørs har noen fordeler. Det er ofte mer plass og renere ute. Hoppa kan bevege seg mer både før og etter forløsningen, slik at livmoren trekker seg bedre sammen, men det kan være vanskelig å se og våke over henne dersom det er mørkt.

KOLIKK

Dersom ei hoppe får kolikk i siste del av drektigheten kan det komme av børslyng som er vridning av livmoren. Symptomene er oftest svært kraftige og dersom ikke kolikken slipper etter litt mosjon må veterinær tilkalles.

En annen grunn til kolikk hos en høydrektig hoppe er kramper i livmormuskulaturen. Fosteret blir da trykket bakover mot livmormunnen, og dette gir varierende smerte hos hoppa. Får hun kolikk er det ut å gå med henne, og dersom det ikke går over må veterinæren tilkalles.

JURET OG MELKEN

Omtrent 4 uker før føllingen vokser juret og begynner å produsere råmelk. Den største tilveksten skjer de siste 14 dagene. Hvis det er forskjell på størrelse og konsistens på jurhalvdelene kan det komme av at hoppa har jurbetennelse. Mastitt er svært smertefull og du må tilkalle veterinær dersom du har mistanke om denne tilstanden.

Noen dager før forventet følling må vi kontrollere at juret er rent, spesielt mellom jurhalvdelene. Bruk lunkent vann å vaske med, og holder ikke det kan vi bruke litt mild såpe, Lactacyl er fin også på disse damene. Det er svært viktig at det ikke finnes såperester igjen på juret.

Råmelken går fra klar, litt gulaktig væske til gråhvit, klebrig og mer tyktflytende for så å bli hvit døgnet før føllingen. Noen hopper kan lekke og det gir dårlig kvalitet på råmelken. Oppdager du dette kan du sikre deg med å ha råmelk fra en annen hoppe i fryseren. Råmelken er svært viktig for føllets immunforsvar. God råmelk gir en god start.

Mange hopper har vokspropper på pattene 1-3 dager før føllingen. Dette er råmelk som blir presset ut og tørker på spenespissene. Dette er helt normalt. Spenene blir vanligvis fylt innen et døgn før føllingen. Hoppa pleier ikke å legge seg ned før føllingen starter.

FØDSEL

Det er generelt lite fødselsproblemer på hest.

Første stadiet er blokkingen, mange hopper er rastløse, får kolikkaktige symptomer, kan grave litt, vandrer hvileløst i boksen, ser mot flankene sine og slår med halen. Dersom de går i flokk forlater de nå flokken for å føde i for seg selv. Det er vanlig at hoppene svetter bak ørene, bak albuene og i flanken få timer for føllet kommer.

Nå utsondres også hormonet oxytocin fra hypofysen som medfører at livmoren starter sammentrekningene og melkeproduksjonen blir stimulert.

Prøv å ikke involvere deg for mye i denne fasen. Hvis hoppa virker veldig plaget, gi homeopatimiddelet Aconitum 1M hvert 15 minutt til ting har roet seg noe.

Neste trinn er utvidelsen av cervix og "vannet går"! Når livmoren trekker seg sammen presses føllet inn i fødselskanalen og hoppa ligger gjerne på siden. Sammentrekningene er sterke på dette tidspunktet og etter en liten stund vil en hvit fosterhinne (amnion)som dekker følle,  komme til syne mellom vulvaleppene. Hvis føllet er i riktig posisjon vil forbeina være først.  Fosterhinnen vil sprekke og så følger enda sterkere sammentrekninger hvorpå kroppen og hoftene blir presset ut. Selve fødselen er nå over og hoppa hviler ut.

Utpressingen går svært raskt, gjennomsnitet er angitt til 17 minutter.

Etter fødselen skilles etterbyrden gradvis fra livmoren og når hoppa reiser seg opp vil placentaen komme ut gjennom vulva. Livmoren fortsetter å reduseres i størrelse, og sånn ca 30 minutter etter føllingen er separasjonen komplett og etterbyrden vil falle ned på bakken.

Fosterhinnene er stort sett ute innen 3 timer.

TING Å TENKE PÅ

 • Du bør ha noen medhjelpere, og de skal varsles når føllingen setter i gang.
 • Alliér deg gjerne med en veterinær i tilfelle fødselsproblemer.
 • Ikke forstyrr hoppa unødvendig.
 • Husk å klippe opp vulva med en ren saks dersom hoppen er sydd, men vent til utpressingsstadiet.
 • Pass på at hoppa ikke klemmer inn bakdelen i et hjørne så hun skader føllet
 • Ring veterinæren dersom hoppa har sterke veer uten at det skjer noe på 15 minutter, gi homeopatisk preparat i påvente av veterinærens ankomst. (Caulophyllum, Causticum eller Secale)
 • Sjekk at fosterhinnene brister slik at føllet får puste.
 • La navlestrengen være intakt så lenge som mulig hvis bakbeina på føllet ennå ligger i skjeden.
 • Fjern etterbyrden fra boksen, bre den utover å sjekke at den er hel. Spesielt viktig er det å kontrollere livmorhornene, dvs de ytterste spissene.

(Falk, Peterson-Brodda, Holmstedt. 2001)

HOMEOPATISKE MIDLER

DOSERING: C30, 2 ggr daglig. Start gjerne 2-3 dager før føllet er ventet. Du kan også gi midlene i løpet av føllingen, hvert 5 til 10 minutt hvis behov.

ARNICA

Trauma, skader, risiko for blødninger

BELLIS PERENNIS

Der det er mye skader på bukveggene og livmorveggene

CAULOPHYLLUM

Styrke svake og uregelmessige sammentrekninger

CAUSTICUM

Dersom sammentrekningene stopper fullstendig

CALCIUM PHOSPHORICUM

Styrke muskulaturen i livmoren

PULSATILLA

Mye brukt ved dårlig muskulatur i livmoren. Helst konstitusjonelt.

SECALE

Samme symptomer som ved Causticum

KOMPLIKASJONER

Skader og blåmerker  er ganske vanlig og kan omfatte både vagina, området rundt vulva og anus (perineum). Arnica C200 eller Bellis Perennis C200 kan gis 2 ggr daglig i 5 dager.

SPREKKER

Kan oppstå mellom vulva og anus under utpressingen ofte pga at forbeina til føllet ødelegger eller strekker vevet. Husk alltid å sjekke om området trenger å bli sydd av en veterinær. En kombinasjon mellom Arnica C30 og Hypericum C30 kan gis 3 ggr daglig i 10 dager. Dersom sårhelingen går langsomt kan du legge til Calendula C30, 2 ggr per dag til området er helet fullstendig. Dersom det oppstår infeksjon benytter vi Hepar Sulph. C200 i stedet.

HEMATOM (blåmerke, blod som har sivet ut i vev)

Forekommer vanligvis i veggene rundt vagina. En sprekk vil gi store blødninger og kan være fatale. Før blødinger oppstår;  Arnica C30 og Hamamelis C30, 2 ggr daglig i 10 dager. For gjenstridige hematomer, gi Secale C30, 3 ggr daglig så lenge det er behov.

TILBAKEHOLDT ETTEBYRD (1)

Ikke et vanlig problem. Dersom placentaen ikke har kommet ut innen 2-3 timer etter følling må du snarest tilkalle veterinæren for å unngå infeksjon. Det er stor risiko for metritt (2) og også forfangenhet. I påvente av veterinær kan du gi følgende medisiner:

SABINA

God for livmoren og kan benyttes når etterbyrden ikke kommer ut. Blødninger med klumper er en nyttig indikasjon.

CAULOPHYLLUM

Når hoppa er utslitt og kontraksjonene generelt har vært svake gjennom fødselen

SEPIA

Brukes konstitusjonelt

PULSATILLA

Brukes konstitusjonelt

DOSERING: C200 hvert 10.minutt, 6ggr

BETENNELSE I LIVMORENS I LIVMORENS SLIMHINNE (endometritt/metritt)

Gis mens du venter på at veterinæren skal komme.

SECALE

Når utfloden er mørke brun og illeluktende

DOSERING: C200 hvert 10. - 15. minutt

PYROGEN

Når det virker som en massiv infeksjon og en skikkelig vemmelig lukt. Hoppa er rastløs og oppskjørtet med feber til tross for at pulsen er saktere enn ved Belladonna

DOSERING: 1M hvert 10. - 15. minutt

BELLADONNA

Høy feber, dundrende puls og muligheter for bukhinnebetennelse  (3)

DOSERING: 1M hvert 10. - 15. minutt

Echinacea D30, Crotalus Horr.C200, Veratrum Viride C200 og Baptisia 1M bør også være med i vurderingen.

UTMATTELSE ETTER FØDSEL

DOSERING: C30, 3ggr daglig i 10 dager

ARNICA

GELSEMIUM ved slapphet eller skjelvinger

KALI CARBONICUM generell bruk eller der det er ryggsmerter, eller når bakbeina viker svake

FØDSELSEPRESJON

Det mest naturlige er at hoppa og føllet knytter sterke bånd og at føllet får lov til å die henne. Hos noen hopper slår ikke instinktene inn og hoppa vil ikke nærme seg føllet og nekter å la det die henne.

PULSATILLA

For engstelige hopper som virker "redde" for føllet

PLATINA

For "arrogante" hopper som rett og slett kan prøve å skade føllet

SEPIA

For hopper som er triste og lei seg, og som forsøker å unngå oppmerksomheten til føllet

LACHESIS

Der hoppa syns føllet er mistenkelig og kan rett og slett forsøke å skade det

LILLUM TIGRINUM

Hoppa virker oppskaket eller bekymret

LUNA

Der bakgrunnen inkluderer infertilitet eller nymfomani

DOSERING: C200, 2 GGR daglig helt til hoppa aksepterer føllet

REFERANSER

Falk, Peterson-Brodda, Holmstedt. 2001. Føll, bedekning, drektighet, følling. Landbruksforlaget, Oslo

Couzens, Tim . 2006. Homeopathy for HORSES. Kenilworth press, Wykey, Shrewsbury, UK

Notater fra forelesning av veterinær Live Selmer Hansen ved Norsk Akademi for Naturmedisin

 • (1) Består vanligvis både av placenta og fosterhinner.

 • (2) Metritt= livmorbetennelse. Kan være en komplikasjon etter en vanskelig fødsel, særlig hvis det er ytt fødselshjelp under dårlige hygieniske forhold eller ved tilbakeholdt etterbyrd. Behandles vanligvis med hormoner som tømmer uterus og evt. antibiotika

 • (3) Bukhinnebetennelse = magesmerter og stram, stiv magemuskulatur